fbpx

Regulamin

Świadczymy dla Ciebie usługi z zastrzeżeniami i warunkami określonymi w niniejszej umowie. Korzystając ze sklepu zgadzasz się ich przestrzegać. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tej witryny i niniejszych warunków w dowolnym czasie.

Zanim przejdziesz dalej, przeczytaj tę umowę, ponieważ dostęp do strony, jej przeglądanie lub korzystanie z niej oznacza Twoją zgodę na wszystkie warunki tej umowy.

Nie wolno przesyłać, rozpowszechniać ani w inny sposób publikować za pośrednictwem tej Witryny żadnych Treści, informacji ani innych materiałów, które (a) obejmują wszelkie błędy, wirusy, robaki, konie trojańskie lub inny szkodliwy kod lub właściwości; (b) jest oszczercza, groźna, zniesławiająca, nieprzyzwoita, nieprzyzwoita, pornograficzna, dyskryminująca lub może prowadzić do odpowiedzialności cywilnej lub karnej zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych lub prawem jakiegokolwiek innego kraju, o które może się ubiegać; lub (c) narusza lub narusza prawa autorskie, patenty, znaki towarowe, znaki usługowe, tajemnice handlowe lub inne prawa własności jakiejkolwiek osoby.  didishop.pl może podać identyfikator konta i hasło, aby umożliwić Ci dostęp i korzystanie z niektórych części tej witryny. Za każdym razem, gdy używasz hasła lub identyfikacji, jesteś upoważniony do dostępu do Strony i korzystania z niej w sposób zgodny z warunkami tej umowy, oraz  didishop.pl nie ma obowiązku sprawdzania źródła takiego dostępu lub korzystania z Witryny.

Akceptując niniejsze Warunki użytkowania poprzez korzystanie z Witryny, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, korzystaj z tej witryny wyłącznie pod nadzorem rodzica lub opiekuna prawnego. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej umowy, niniejszym akceptujesz ograniczoną, odwołalną, nieprzenośną i niewyłączną licencję na dostęp do Strony i korzystanie z niej poprzez wyświetlanie jej w przeglądarce internetowej wyłącznie w celu dokonywania zakupów, a nie za wykorzystanie komercyjne lub wykorzystanie w imieniu osób trzecich, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez  didishop.pl z góry. Każde naruszenie niniejszej Umowy spowoduje natychmiastowe cofnięcie licencji udzielonej w tym punkcie bez powiadomienia.

O ile wyraźnie nie zezwoli na to firma z góry, wszystkie materiały, w tym obrazy, tekst, ilustracje, projekty, ikony, zdjęcia, programy, klipy muzyczne lub pliki do pobrania, klipy wideo i inne materiały, które są częścią tej witryny (łącznie ” Spis treści „) są przeznaczone wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Użytkownik nie może wykorzystywać w celach komercyjnych żadnej z informacji podanych w Witrynie lub korzystać z Witryny z korzyścią dla innej firmy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, rozwiązania kont i / lub anulowania zamówień według własnego uznania, w tym, bez ograniczeń, jeśli uważamy, że postępowanie klienta narusza obowiązujące przepisy lub jest szkodliwe dla naszych interesów. Użytkownik nie może reprodukować, rozpowszechniać, wyświetlać, sprzedawać, wydzierżawiać, transmitować, tworzyć dzieł pochodnych, tłumaczyć, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, dezasemblować, dekompilować ani w inny sposób wykorzystywać Witryny lub jej części, chyba że wyraźnie zezwoli na to nasza firma na piśmie. .

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelki dostęp do tej witryny i korzystanie z niej przez każdego, kto używa hasła i identyfikatora pierwotnie przypisanego do użytkownika, niezależnie od tego, czy taki dostęp i korzystanie z tej strony jest rzeczywiście autoryzowane przez użytkownika, w tym, bez ograniczeń, wszystkie komunikaty i transmisje. oraz wszystkie zobowiązania (w tym, bez ograniczeń, zobowiązania finansowe) wynikające z takiego dostępu lub użytkowania. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za ochronę bezpieczeństwa i poufności hasła i identyfikatora przypisanego do użytkownika.  didishop.pl o każdym nieuprawnionym użyciu twojego hasła lub identyfikacji lub jakimkolwiek innym naruszeniu lub zagrożeniu naruszenia bezpieczeństwa tej Strony.

© Copyright 2020. All Rights Reserved
Wyprzedaż i tanie rzeczy z hurtowni do 50, 100, 200... zł. Bezpieczne płatności i zwroty. W naszym sklepie znajdziesz markowe produkty, upominki, prezenty, drobiazgi, gadżety, akcesoria. Średni czas oczekiwania na przesyłkę to od dziewięciu do sześćdziesięciu dziewięciu dni roboczych.
DiDiShop.pl

Koszyk

×